Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT - Zabiegi ograniczające liczebność populacji osnui gwiaździstej

                            

Nadleśnictwo Lubliniec informuje, że w drugiej dekadzie maja br.  na terenach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Lubliniec prowadzone będą zabiegi ograniczające liczebność populacji osnui gwiaździstej. Masowe żerowanie larw tego szkodnika może powodować w drzewostanach sosnowych gołożery, tj. całkowite pozbawienie sosen z igieł, co w konsekwencji prowadzi do znacznego osłabienia drzewostanów i zagrożenia ich trwałości.

Zabiegi będą wykonywane na terenie Leśnictw Łopian, Lubliniec, Kokotek, Solarnia, Koszwice oraz Sieraków i Rędziny na łącznej powierzchni 1147 ha, przy użyciu śmigłowca MI2R wyposażonego w aparaturą atomizerową z zastosowaniem preparatu o nazwie handlowej MOSPILAN 20 SP, w dawce 0,40 kg/ha, zmieszanego z 1,0 l/ha adiuwantu Ikar 95 EC oraz 2,0 l/ha wody. Zbioru owoców runa leśnego będzie można dokonać po upływie 14 dni od zastosowania środka ochrony roślin (tzw. okres karencji).   

Wykonanie zabiegów wstępnie planowane jest na II dekadę maja br. Dokładny ich termin uzależniony od faz rozwoju szkodliwego owada oraz warunków pogodowych, zostanie podany na stronie internetowej nadleśnictwa.

      Mospilan 20 SP jest dopuszczony do stosowania przy użyciu aparatury agrolotniczej w lasach. Posiada zezwolenie MRiRW nr R - 569 /2017d z dnia 10.11.2017 r. Aktualną etykietę-instrukcję stosowania środka ochrony roślin Mospilan 20 SP można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.bip.minrol.gov.pl.

Powierzchnie przewidziane do oprysków oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.

      Dla zachowania całkowitego bezpieczeństwa ludzi wzywamy do przestrzegania zakazu wstępu na tereny leśne objęte zabiegami w okresie od wywieszenia do zdjęcia tablic ostrzegawczych.