Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczno-Gospodarcza

W związku z kończącymi się pracami nad Planem Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwie Lubliniec na lata 2020 – 2029, w dniu 20.11.2019 r. na terenie nadleśnictwa odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza, której celem było przeprowadzenie analizy gospodarki leśnej za okres obowiązywania dotychczasowego PUL (2010 – 2019), sformułowanie nowego projektu PUL'u wraz z Programem Ochrony Przyrody oraz akceptacja Prognozy Oddziaływania na Środowisko. W Naradzie oprócz pracowników nadleśnictwa udział wzięli m.in. przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach, lokalnych samorządów oraz organizacji społecznych.