Lista aktualności Lista aktualności

Osnuja gwiaździsta jeszcze groźniejsza, wzrasta zagrożenie ze strony brudnicy mniszki

Jak wynika z danych prognostycznych zebranych w roku 2017 dotyczących pojawu szkodników owadzich można stwierdzić, że zagrożenie ze strony szkodników liściożernych w 2018 r. będzie rekordowo wysokie, otóż:

  • W 2018 r. przewiduje się wystąpienie zagrożenia drzewostanów przez foliofagi sosny na powierzchni  1 366 ha. To o 337 ha więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2018 r. przewiduje się wystąpienie zagrożenia drzewostanów przez foliofagi sosny na powierzchni 1 366 ha. To o 337 ha więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

  • Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2018 r., najgroźniejszym szkodnikiem będzie osnuja gwiaździsta. W wyniku jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny ujawniono wzmożone występowanie - w stopniu wyższym niż ostrzegawczy – na terenie 8. leśnictw, w 201. drzewostanach na łącznej powierzchni 1 287 ha.

  • Po raz pierwszy od wielu lat prognozuje się zagrożenie ze strony brudnicy mniszki. W wyniku kontroli lotu motyli (samic) tego owada w 2017 r. ujawniono stan zagrożenia słabego na terenie 8. leśnictw, w 32. drzewostanach na powierzchni 79 ha. Na uwagę zasługuje znaczna powierzchnia drzewostanów zagrożonych przez tego owada w stopniu ostrzegawczym – 713 ha. Przypuszczalnie populacja tego motyla weszła w fazę progradacji i prawdopodobnie już w 2018 lub 2019 roku możemy się spodziewać wielkoobszarowej gradacji.

Ryc. Przewidywana powierzchnia drzewostanów sosnowych zagrożonych przez szkodniki liściożerne sosny w stopniu słabym, średnim i silnym w roku 2018.