Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Nadleśnictwie Lubliniec.

O tym, że sprawnie udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna może uratować czyjeś życie wie każdy z nas, dlatego aby odświeżyć, a także rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zasad postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacji zagrożeń, w dniu wczorajszym (05.06.2019 r.) pracownicy Nadleśnictwa Lubliniec oraz pracownicy firm świadczących usługi na terenie Nadleśnictwa Lubliniec wzięli udział w szkoleniu obejmującym następujacą tematykę:
 

Część seminaryjna:
1.    Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
2.    Łańcuch przeżycia.
3.    Bezpieczeństwo ratownika. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
4.    Ocena stanu poszkodowanego (ABC) i wezwanie pomocy.
5.    Pozycja bezpieczna.
6.    Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa (RKO).
7.    RKO z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.
8.    Postępowanie w stanach zagrożenia życia:

  •  zawał serca
  •  udar mózgu
  •  zakrztuszenie.

 Pierwsza pomoc w stanach nagłych:

  •  drgawki
  •  omdlenie
  •  ostra reakcja alergiczna
  • urazy kostno-stawowe
  • krwotoki zewnętrzne, krwawienie z nosa

9.    Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.


Część praktyczna:
Pozoracje medyczne – praktyczne ćwiczenia
1.    Np.  krwotok ze złamanej kończyny… (leśniczy chodząc po powierzchni pohuraganowej, nieszczęśliwie potknął się, upadł na połamane drzewo i złamał rękę…)
2.    Np. pożar lasu i poparzenie
3.    Np. pogryzienie przez rój pszczół
4.    Np. pogryzienie przez żmiję
5.    Rana szarpana spowodowana pilarką…odcięta kończyna.

 

Zajęcia poprowadził kwalifikowany ratownik medyczny - Pan Marcin Małek.