Lista aktualności Lista aktualności

Warsztaty urządzeniowe w Nadleśnictwie Lubliniec

W związku z zakończeniem prac terenowych nad kolejną rewizją Planu Urządzania Lasu w Nadleśnictwie Lubliniec w dniu 20 maja 2019 r. odbyły się warsztaty urządzeniowe dotyczące inwentaryzacji zapasu w obecnej rewizji.

Warsztaty skierowane były dla pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Lubliniec oraz uczniów Technikum Leśnego w Brynku.

Warsztaty były podzielone na dwie części:
Część kameralną otworzył Zbigniew Znojek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec.
Po słowach wstępu wykład pt. Podstawy teoretyczne metody inwentaryzacji zapasu wygłosił Zdzisław Spendel - Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) w Krakowie.


Sesja terenowa składała się z kilku zagadnień realizowanych w formie zajęć praktycznych dla uczestników (podzielonych na 3 zespoły robocze).
Pierwszy temat pt. Metoda wzrokowa poprowadził Grzegorz Janas - Główny Specjalista ds. Urządzania Lasu RDLP w Katowicach. Metodę relaskopu zwierciadlanego W. Bitterlicha omówiła Danuta Pająk - Starsza Specjalistka ds. Urządzania Lasu RDLP w Katowicach. Metodę próbnych powierzchni kołowych przedstawił Dariusz Janczyk - Specjalista ds. Urządzania Lasu RDLP w Katowicach. Wyniki inwentaryzacji na podstawie pełnego pomiaru pierśnic omówiła Aleksandra Jasińska - M'Bodj - Kierownik BULiGL w Krakowie.


Powyższe warsztaty pomogły uczestnikom w przybliżeniu metodyki sporządzania rewizji Planu Urządzania Lasu oraz były okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami, pracownikami Służby Leśnej i specjalistami z BULiGL.