Lista aktualności Lista aktualności

WARSZTATY URZĄDZENIOWE W NADLEŚNICTWIE LUBLINIEC

W dniu 29 maja 2018 roku odbyło się robocze spotkanie służby terenowej Nadleśnictwa Lubliniec z wykonawcą planu urządzenia lasu na lata 2020 – 2029 Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie pn. „Warsztaty urządzeniowe w związku z rozpoczęciem prac terenowych w ramach kolejnej rewizji PUL”. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Hubert Wiśniewski, Grzegorz Janas - główny specjalista Zespołu ds. Urządzania Lasu, Danuta Pająk – specjalista ds. urządzania lasu. Biuro Urządzania Lasu reprezentowane było przez Jana Lacha – Zastępcę Dyrektora oraz Aleksandrę Jasińską M`Bodj – Kierownik Pracowni Urządzania Lasu.

Warsztaty były podzielone na dwie części. Pierwszą, kameralną na której przedstawiono założenia do nowo tworzonego planu UL oraz przedstawiono oczekiwania stron dotyczące wzajemnej współpracy które ułatwią realizację wspólnego celu jakim jest budowa planu UL. Druga część odbyła się w terenie, gdzie Nadleśniczy Zbigniew Znojek przedstawił charakterystyczne dla Nadleśnictwa Lubliniec drzewostany determinujące problemy dla prowadzenia efektywnej gospodarki leśnej.

Wyjazd zakończono w leśnictwie Łagiewniki krótkim podsumowaniem i wspólnym posiłkiem.