Asset Publisher Asset Publisher

Wojewódzkie ćwiczenia „LAS 2017”

Trzydzieści sześć zastępów gaśniczych i ponad 150 strażaków uczestniczyło wczoraj w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i Nadleśnictwo Lubliniec. W ćwiczeniach (pozorowane dwa pożary wierzchołkowe lasu w Leśnictwach Solarnia i Koszwice) brały również udział służby leśne, samolot gaśniczy Dromader oraz śmigłowiec Hughes 369 E.

Zamiar taktyczny ćwiczeń: budowanie zaopatrzenia wodnego w terenie leśnym i utrzymywanie ciągłości podawania środków gaśniczych na dużej odległości poprzez budowanie magistrali zasilających łącznie 33 prądy gaśnicze w natarciu.

Z uwagi na niezapowiedziany charakter ćwiczeń sprawdzono również mobilność specjalistycznego sprzętu, czas dysponowania sił i środków oraz gotowość operacyjną kompanii gaśniczych wchodzących w skład odwodów operacyjnych województwa śląskiego (Zabrze, Częstochowa, Myszków i Lubliniec).

Ponadto zorganizowano sztab akcji, którego zadaniem było m.in. organizacja łączności oraz ustalenie zamiaru taktycznego. Sztab akcji tworzyli oficerowie KP PSP w Lublińcu oraz Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec Henryk Waga. Kierującym Działaniem Ratowniczym był bryg. Janusz Bula – Komendant Powiatowy PSP               w Lublińcu.

- Zamiar taktyczny został osiągnięty. Ogólna ocena ćwiczeń pozytywna - podsumował mł. bryg. Olgierd Koźmiński Kierownik Sekcji Koordynacji Ratownictwa Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

Po zakończeniu wyczerpujących ćwiczeń na każdego uczestnika czekał posiłek regeneracyjny - tradycyjna już grochówka.

Ćwiczenia zakończono przed godz. 22:00.


Asset Publisher Asset Publisher