Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

 

Stanowisko

Obowiązki

 

Nadleśniczy

Zbigniew Znojek

Zarządza nadleśnictwem, dokonuje bieżącej oceny stanu lasów nadleśnictwa i podejmuje działania zmierzające do ich ochrony oraz prawidłowego zagospodarowania.

 

Inżynier Nadzoru

Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie kontroli prawidłowości czynności gospodarczych, ochrony zasobów i udostępniania lasu.

 Jerzy Ceglarek

Jerzy Pilc

 

Straż Leśna

Andrzej Kaczmarzyk: kieruje Posterunkiem Straży Leśnej.

Adam Siekiera: podlega bezpośrednio Komendantowi Straży Leśnej, wykonuje powierzone zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania szkodnictwu leśnemu.

 

Zastępca Nadleśniczego

Henryk Waga

Kieruje działem gospodarki leśnej. Organizuje i nadzoruje całokształt prac techniczno-produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony lasu oraz kompleksu zdań z zagospodarowania lasu i pozyskania drewna.

 

Leśniczy

Prowadzi gospodarkę leśną w leśnictwie. Do jego zadań należy również ochrona przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczanie. Do pomocy leśniczemu nadleśniczy przydziela podleśniczego, stażystę lub innego pracownika pomocniczego.

 

 

Dział Gospodarki Leśnej

 Andrzej Gajda: użytkowanie lasu, jest odpowiedzialny za kontakt z mediami oraz edukację leśną.

Przemysław Walisko: stan posiadania, zagospodarowanie lasu,

Remigiusz Brzeziński: ochrona lasu, edukacja, ochrona przeciwpożarowa,

Jakub Janas: sprzedaż drewna.

 Główna Księgowa

Wanda Musiałek: kieruje działem księgowości, prowadzi gospodarkę finansową nadleśnictwa.

 

Dział 

Księgowości

Ewa Hoffmann: podatek VAT,ewidencja środków trwałych, podatek dochodowy od osób prawnych,

Gabriela Haneczok: podatek VAT,

Renata Cuber:podatek dochodowy od osób fizycznych, płace, ZUS.

Sekretarz

Marzena Wątor – Znojek: kieruje działem administracji, prowadzi sprawy kadrowe.

 

Dział

Administracji

Marek Morawiec: specjalista ds. remontowo – budowlanych,

Lesław Szeląg: specjalista do spraw administracyjnych,

Grażyna Pytel: prowadzenie sekretariatu nadleśnictwa.

 

Schemat organizacyjny i regulamin organizacyjny  znajdziesz na stronie BIP Nadleśnictwa