Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikacja

Certyfikacja lasów zapewnia, że są one zarządzane zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi – równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii.

Pierwszy certyfikat Gospodarki Leśnej FSC® (Forest Stewardship Council®) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach otrzymała 11 marca 1996 roku.
Aktualny certyfikat FSC® nr SGS-FM/COC-011541, nr licencji FSC® C147452, ważny jest od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2024 roku. Certyfikat potwierdza, że gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Katowice prowadzona jest racjonalnie, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności oraz poszanowaniu praw pracowniczych.

Certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) jest międzynarodową pozarządową organizacją, której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

 

 

Resources to get